Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2011

"Ποινολόγιο" νέου τύπου για … συνήθεις παραβάσεις

Με "e-πρόστιμο" απειλεί το υπουργείο Οικονομικών τους φορολογούμενους που κάνουν δηλώσεις μέσω ίντερνετ αλλά … δεν εκπληρώνουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Την ίδια στιγμή, θέλοντας να βγάλει "από τη μύγα ξύγκι", θεσπίζει διάταξη με την οποία το δημόσιο θα ΄ζητά να εισπράξει ακόμα και τρία (3) ευρώ,

καταργώντας το σημερινό καθεστώς σύμφωνα με το οποίο δεν βεβαιώνεται οφειλή προς το Δημόσιο αν δεν υπερβαίνει τα είκοσι επτά (27) ευρώ, (που αντιστοιχεί στις 10.000 δρχ που καθιερώθηκαν το 1994). Αν μάλιστα χρωστά πχ 2 ευρώ ο ένας σύζυγος και 2 ο άλλος, η εφορία πρέπει να τα εισπράξει επειδή αθροιστικά ξεπερνούν τα 3 ευρώ.

Ειδικότερα, με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που ενέκρινε το υπουργικό συμβούλιο, καθιερώνεται ειδικό πρόστιμο 200 ευρώ σε όσους υποβάλουν εκπρόθεσμα φορολογικές δηλώσεις που έπρεπε να είχαν υποβάλει μέσω του taxisnet.

Το πρόστιμο αφορά δηλώσεις από τις οποίες δεν προκύπτει φόρος για καταβολή, δηλαδή εκπρόθεσμες δηλώσεις μηδενικές ή πιστωτικές, καταστάσεις, πίνακες, ή ισοζύγια κ.λπ.

"Πρωτοποριακός" είναι όμως και ο τρόπος με τον κοινοποιείται το e-πρόστιμο αφού, με ειδική διάταξη, προβλέπεται το ειδικό πρόστιμο να αποστέλλεται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του, μέσω email.

Στα πρόσωπα που επιβάλλεται το πρόστιμο των 200 ευρώ πάντως, δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα που ισχύουν για όσους υποβάλλουν αυτοπροσώπως στην εφορία τις δηλώσεις τους και κυμαίνονται από 117 μέχρι και 1.170 ευρώ. Δεν τους επιβάλλεται όμως ούτε το πρόστιμο (τριπλάσιο του οφειλόμενου ΦΠΑ) για πλαστά και εικονικά.

Ενδεχομένως για τις περιπτώσεις αυτές να καθοριστούν επιμέρους «ειδικά πρόστιμα», με νεότερες αποφάσεις του υπουργού Οικονομικών.

Με άλλη διάταξη, ανοίγει "παράθυρο" και για μη δέσμευση καταθέσεων ή μη εφαρμογή ποινικών κυρώσεων, εάν ο φορολογούμενος που οφείλει φόρους, ταυτόχρονα έχει απαίτηση κατά του Δημοσίου, βέβαιη και εκκαθαρισμένη και εφόσον την απαίτηση αυτή δεν την έχει εκχωρήσει σε τρίτους.

Στη φυλακή για χρέη

Το φορονομοσχέδιο προβλέπει και ειδικό ποινολόγιο για όσους δεν καθυστερούν να πληρώσουν την εφορία για πάνω από 4 μήνες.

Η μετά την πάροδο χρονικού διαστήματος τεσσάρων (4) μηνών εξακολούθηση της μη καταβολής των βεβαιωμένων στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) και τα τελωνεία χρεών προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, διώκεται ύστερα από αίτηση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ή του Τελωνείου προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών της έδρας τους και τιμωρείται:

α) με φυλάκιση έως τέσσερις μήνες, εφόσον το συνολικό χρέος από κάθε αιτία, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων μέχρι την ημερομηνία σύνταξης του πίνακα χρεών, ο οποίος συνοδεύει υποχρεωτικά την ως άνω αίτηση, υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ,

β) με φυλάκιση έως ένα έτος, εφόσον το συνολικό χρέος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω περίπτωση α΄, υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ,

γ) με φυλάκιση έξι τουλάχιστον μηνών, εφόσον το συνολικό χρέος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω περίπτωση α΄, υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ,

δ) με κάθειρξη μέχρι δέκα έτη, εφόσον το συνολικό χρέος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω περίπτωση α΄, υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ.

Η πράξη "μπορεί να κριθεί ατιμώρητη", εάν το ποσό που οφείλεται εξοφληθεί μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε οποιονδήποτε βαθμό. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Προσαρμοσμένη αναζήτηση