Σάββατο 1 Ιανουαρίου 2011

Εδώ ο κόσμος δεν έχει να φάει και αυτοί πλουτίζουν

Οι αποδοχές του γενικού γραμματέα υπουργείου, για το 2010, ανέρχονταν σε 6.195 ευρώ. Με βάση αυτά που προβλέπει ο « Καλλικράτης», οι αντιμισθίες δημάρχων και αντιδημάρχων στους επτά δήμους της Ηλείας διαμορφώνονται ως εξής: ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ (Πληθυσμός 51.777): Ο μισθός του δημάρχου θα είναι 4.956 ευρώ. Οι έξι αντιδήμαρχοι Πύργου θα παίρνουν το 50% του μισθού του δημάρχου, δηλαδή από 2.478 ευρώ ο καθένας, ενώ ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου θα λαμβάνει μισθό ίσο με το 40% των αποδοχών του δημάρχου, δηλαδή 1.982 ευρώ. 

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ (Πληθυσμός 37.750): Ο μισθός του δημάρχου θα είναι 4.956 ευρώ. Οι τέσσερις αντιδήμαρχοι Ήλιδας θα παίρνουν το 50% του μισθού του δημάρχου, δηλαδή από 2.478 ευρώ έκαστος, ενώ ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου θα λαμβάνει μισθό ίσο με το 40% των αποδοχών του δημάρχου, δηλαδή 1.982 ευρώ. 

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ (Πληθυσμός 26.333): Και εδώ τα πληθυσμιακά κριτήρια υπαγορεύουν ότι ο μισθός του δημάρχου θα είναι ίδιος με τις δύο προηγούμενες περιπτώσεις, δηλαδή 4.956 ευρώ. Επίσης, οι τέσσερις αντιδήμαρχοι θα παίρνουν το 50% του μισθού του δημάρχου, δηλαδή από 2.478 ευρώ ο καθένας, ενώ ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου θα παίρνει μισθό ίσο με το 40% των αποδοχών του δημάρχου, δηλαδή 1.982 ευρώ. 

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ (Πληθυσμός 21.912): Ίδια περίπτωση, όπου ο μισθός του δημάρχου θα είναι 4.956 ευρώ, οι τέσσερις αντιδήμαρχοι θα λαμβάνουν το 50% του μισθού του δημάρχου, δηλαδή από 2.478 ευρώ ο καθένας, ενώ ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου θα παίρνει μισθό ίσο με το 40% των αποδοχών του δημάρχου, δηλαδή 1.982 ευρώ. 

ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ (Πληθυσμός 20.232): Ο πέμπτος δήμος που έστω οριακά πληροί τα πληθυσμιακά κριτήρια για τις απολαβές δημάρχου – αντιδημάρχων. Ο μισθός του δημάρχου και εδώ θα είναι 4.956 ευρώ, οι τέσσερις αντιδήμαρχοι θα παίρνουν το 50% του μισθού του δημάρχου, δηλαδή από 2.478 ευρώ ο καθένας, ενώ ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου θα παίρνει μισθό ίσο με το 40% των αποδοχών του δημάρχου, δηλαδή 1.982 ευρώ. 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ (Πληθυσμός 19.875): Για 125 κατοίκους μένει στην τρίτη μισθολογική κλίμακα. Ο δήμαρχος θα παίρνει μισθό 3.717 ευρώ. Οι τρεις αντιδήμαρχοι θα λαμβάνουν το 50% του μισθού του δημάρχου, δηλαδή από 1.858 ευρώ έκαστος, ενώ ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου θα λαμβάνει μισθό ίσο με το 40% των αποδοχών του δημάρχου, δηλαδή 1.486 ευρώ. 

ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ (Πληθυσμός 15.409): Ο δεύτερος δήμος του νομού με «λίγες» απολαβές για τους αιρετούς. Και εδώ ο δήμαρχος θα παίρνει μισθό 3.717 ευρώ. Οι τρεις αντιδήμαρχοι θα παίρνουν το 50% του μισθού του δημάρχου, δηλαδή από 1.858 ευρώ ο καθένας, ενώ ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου θα παίρνει μισθό ίσο με το 40% των αποδοχών του δημάρχου, δηλαδή 1.486 ευρώ. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Προσαρμοσμένη αναζήτηση