Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου 2011

Χορήγηση στεγαστικού επιδόματος των φοιτητών


ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: Δ16 1013416/ ΕΞ/24.1.2011

Αθήνα, 24-01-2011
Αριθ. πρωτ. Δ16 1013416/ ΕΞ/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Α) Δ/ΝΣΗ 16η (ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ)
ΤΜΗΜΑ Δ
Πληροφορίες: Λεβέντη Κων/να
Τηλέφωνο: 2103643752
FAX: 2103632307
Β) Δ/ΝΣΗ 12η (ΦΟΡ. ΕΙΣ/ΤΟΣ)
ΤΜΗΜΑ Α
Πληροφορίες: Λεοντίου Παρασκευή
Τηλέφωνο: 2103375376
FAX: 2103375001
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 10184

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Θέμα: Χορήγηση στεγαστικού επιδόματος των φοιτητών.

Κατόπιν τηλεφωνικών ερωτημάτων από πολλές Δ.Ο.Υ. σχετικά με την χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος των φοιτητών σας υπενθυμίζουμε τα εξής:

Το στεγαστικό επίδομα των φοιτητών χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3220/2004(ΦΕΚ 15 Α/2004), όπως ισχύει μετά την τροποποίηση και συμπλήρωσή του με τους νόμους 3255/2004 (ΦΕΚ 138 Α/2004) και 3296/2004 (ΦΕΚ 253 Α/2004), και τις αποφάσεις 1104059/7953/2004 (ΦΕΚ 1962 Β/2004) και 1042913/2833/0016/ΠΟΛ.1068/22.4.2005 (ΦΕΚ 580 Β/2005). {Σχετική και η εγκύκλιός μας1122028/8991/0016/29.12.2005.}

Από τις πιο πάνω διατάξεις και ειδικότερα από τις αποφάσεις 1104059/7953/2004 και 1042913/2833/0016/ΠΟΛ.1068/22.4.2005 προκύπτει με σαφήνεια ότι η αίτηση - υπεύθυνη δήλωση χορήγησης του επιδόματος υποβάλλεται εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους και εντός των πέντε πρώτων μηνών του ιδίου έτους για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά στο δεύτερο, (εαρινό), εξάμηνο των Τ.Ε.Ι.

Τέλος, όπως επισημαίνουμε και με προηγούμενα έγγραφά μας, (πρωτ. 1007101/536/Δ0016/18-01-2008 και 1006795/432/0016/21-01-2009), στο εξής θα ενημερώνεστε μόνο σε περίπτωση που επέρχονται μεταβολές.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣ/ΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
α/α
Άγγελος Δ. Τζανετάτος
ΔΕ/Α' ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Προσαρμοσμένη αναζήτηση