Σάββατο 5 Φεβρουαρίου 2011

Σχέδιο Διαρθρωτικής Προσαρμογής για επιχειρήσεις


Το πρόγραμμα «Σχέδιο Διαρθρωτικής Προσαρμογής για επιχειρήσεις που απασχολούν από 1 έως 49 εργαζόμενους» θα υλοποιήσει η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Νομού Ηλείας (Ο.Ε.Β.Ε.).
Χθες ο πρόεδρός της κ. Νίκος Λουκόπουλος παραχώρησε συνέντευξη Τύπου στην οποία μίλησε για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, τα οφέλη που θα έχουν οι επιχειρήσεις από την ένταξή του και κάλεσε τους συναδέλφους του, να συμμετάσχουν σε αυτό. 
«Δηλώνοντας συμμετοχή στο πρόγραμμα» τόνισε ο κ. Λουκόπουλος «έχετε ως όφελος: 1.500 ευρώ στην επιχείρησή σας για κάθε

εργαζόμενο που επιλέγεται να συμμετέχει, 900 ευρώ στον εργαζόμενο που θα συμμετέχει, επιχειρηματικό σχέδιο εξειδικευμένο για την επιχείρησή σας».

Στην συνέχεια ο  πρόεδρος της Ο.Ε.Β.Ε. Ν. Ηλείας κ. Λουκόπουλος ανακοίνωσε τα σημεία  όπου μπορούν να επικοινωνούν οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες για περισσότερες πληροφορίες «Για κάθε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με τα τηλέφωνα της Ομοσπονδίας μας: Γραφείο Πύργου 26210 23670 – Γραφείο Αμαλιάδας 26220 22502. Email: oebehleias@yahoo.gr.

Οι έμποροι της περιοχής Πύργου μπορούν να απευθύνονται στους: Γεώργιο Βασιλακόπουλο (Πρόεδρο Συλλόγου Ε.Β.Ε.) στο τηλ. 26210 23737 και Ιωάννη Μπούκλη (Γραμματέα Συλλόγου Ε.Β.Ε.) στο τηλ. 6944 247469.

Οι έμποροι περιοχής Αμαλιάδας μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Εμπορικού Συλλόγου Αμαλιάδας (Πλατεία Ανεμομύλου) στο τηλ. 26220 38106.
Διευκρινίζουμε ότι για την συμμετοχή κάθε ενδιαφερομένου στο πρόγραμμα απαιτούνται συγκεκριμένα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να κατατεθούν στην Ομοσπονδία μας έως και τις 12 το μεσημέρι της 14ης Φεβρουαρίου 2011 το αργότερο. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας».

Δικαιολογητικά

Για την συμμετοχή στο πρόγραμμα απαιτούνται, ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ, φορολογική ενημερότητα σε ισχύ, επικυρωμένα καταστατικό ή ΦΕΚ ή έναρξης επιτηδεύματος από Δ.Ο.Υ.

-Αντίγραφα (ένα για κάθε τρίμηνο του έτους, συνολικά τέσσερα) Α.Π.Δ. ΙΚΑ (όπου απαιτείται) σε βάθος ενός έτους προ της υποβολής της αίτησης, από τα οποία προκύπτουν οι δηλωθείσες μονάδες εργασίας.

-Άδεια λειτουργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης όπου αυτή απαιτείται επικυρωμένη (επικυρωμένη και σφραγίδα επιχείρησης με υπογραφή νόμιμου εκπροσώπου).

-Προσύμφωνο συνεργασίας μεταξύ επιχείρησης και πιστοποιημένου από το ΕΚΕΠΙΣ ΚΕΚ, προσύμφωνο συνεργασίας μεταξύ επιχείρησης και Συμβούλου Διαρθρωτικής Προσαρμογής, ερωτηματολόγιο και profile επιχείρησης.

-Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του Νομίμου Εκπροσώπου (σφραγίδα επιχείρησης, υπογραφή από νόμιμο εκπρόσωπο, θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής).

-Υπεύθυνη δήλωση με κατάσταση ετήσιων μονάδων εργασίας σε βάθος ενός έτους από την ημέρα που προηγείται της υποβολής της αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα (σφραγίδα επιχείρησης, υπογραφή από νόμιμο εκπρόσωπο, θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής).

-Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που τυχόν έχει λάβει η επιχείρηση για τα έτη 2009 – 2010 – 2011 (σφραγίδα επιχείρησης, υπογραφή από νόμιμο εκπρόσωπο, θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής). 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Προσαρμοσμένη αναζήτηση