Δευτέρα 21 Μαρτίου 2011

Βρυξέλλες: «όχι» στα πυρηνικά, «ναι» στις ΑΠΕ είπε η Μπιρμπίλη


Οι επιπτώσεις της καταστροφής στην Ιαπωνία, καθώς και της πρόσφατης κρίσης στη Λιβύη βρέθηκαν στο επίκεντρο του έκτακτου Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της Ε.Ε που πραγματοποιήθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες...

Η Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Τίνα Μπιρμπίλη,  συνοδευόμενη από τον Δρ. Χρήστο Χουσιάδα, Πρόεδρο της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, συνεχάρη την Επιτροπή για την άμεση ανταπόκρισή της στις προκλήσεις που τίθενται αναφορικά με τις συνέπειες της χρήσης πυρηνικής ενέργειας δεδομένης της κατάστασης που διαμορφώνεται στην Ιαπωνία και συμπλήρωσε «επιβεβαιώνουμε την προσήλωσή μας στην θεμελιώδη αρχή της εθνικής ευθύνης αναφορικά με τον ενεργειακό σχεδιασμό.
Όμως έχουμε πεισθεί ότι το μεγάλο μειονέκτημα της πυρηνικής ενέργειας, δηλαδή τα σοβαρά ατυχήματα, θα είναι πάντα παρόντα και κατά συνέπεια ευελπιστούμε να δούμε το ποσοστό συμμετοχής της πυρηνικής ενέργειας στο ενεργειακό μίγμα της Ευρώπης να μειώνεται.
Τα πρόσφατα τραγικά γεγονότα στην Ιαπωνία επιβεβαιώνουν για άλλη μία φορά την επιλογή της Ελλάδας να μη χρησιμοποιήσει την πυρηνική ενέργεια. Άλλωστε για αυτό διαφωνούμε με το να δοθεί έμφαση στην πυρηνική ενέργεια σε σχέση με την ενεργειακή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κύριος στόχος της Στρατηγικής αυτής είναι η εξασφάλιση προσιτής προς τον καταναλωτή αδιάκοπτης και ασφαλούς ενέργειας στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης».
Η Υπουργός αναφέρθηκε στις οικονομικές συνέπειες της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, οι οποίες υπενθυμίζουν τους κινδύνους που συνεπάγεται η εξάρτηση από το πετρέλαιο και αποδεικνύουν, όπως άλλωστε και στην περίπτωση των πυρηνικών, την ανάγκη να υιοθετήσουμε στην Ευρώπη ένα νέο ευρύτερο αναπτυξιακό μοντέλο, αυτό της πράσινης ανάπτυξης.
Όπως τόνισε «η Στρατηγική 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο θα πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για την επίτευξη των στόχων μας αναφορικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, καθώς και την υιοθέτηση δεσμευτικού στόχου για την ενεργειακή αποδοτικότητα.
Ξανατονίζουμε ότι για εμάς οι επενδύσεις στις ΑΠΕ και στην εξοικονόμηση ενέργειας αποτελούν σημαντικό τομέα για να βγούμε από την κρίση, μειώνοντας παράλληλα την εξάρτησή μας από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο».
Αναφορικά με το κύριο αντικείμενο της συνεδρίασης, η κυρία Μπιρμπίλη επεσήμανε την αναγκαιότητα επίτευξης συναίνεσης ως προς μία κοινή Ευρωπαϊκή προσέγγιση στο ζήτημα της πυρηνικής ασφάλειας δεδομένου άλλωστε του διασυνοριακού των επιπτώσεων αυτής. «Σε αυτό το πλαίσιο συμφωνούμε με την πρόθεση της Επιτροπής να επικεντρώσει τη συζήτηση στη θέσπιση κοινών κριτηρίων, συμπεριλαμβανομένης ιδιαιτέρως της σεισμικής επικινδυνότητας των περιοχών όπου υφίστανται ή πρόκειται να κατασκευασθούν πυρηνικές μονάδες και την ηλικία εγκαταστάσεων. Βάσει των κριτηρίων θα πρέπει να διεξαχθούν τα προτεινόμενα stresstests που θα πρέπει να αφορούν τόσο υπάρχουσες όσο και μελλοντικές εγκαταστάσεις».
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε από την Υπουργό στους πυρηνικούς σταθμούς της Βουλγαρίας και της Τουρκίας τονίζοντας ότι «δεδομένου του διασυνοριακού χαρακτήρα της πυρηνικής ενέργειας θεωρούμε σημαντικό στη συζήτηση που αναπτύσσεται να συμμετάσχουν γειτονικές χώρες, στις οποίες λειτουργούν ή προγραμματίζονται πυρηνικοί σταθμοί.
Σε αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να λάβουν μέρος μαζί με τις χώρες της Ενεργειακής Κοινότητας και του G20 και οι γειτονικές χώρες όπως η Τουρκία που φιλοδοξούν να καταστούν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο της εξωτερικής ενεργειακής πολιτικής θα ήταν σκόπιμο η ΕΕ να καταβάλλει κάθε προσπάθεια με σκοπό να διασφαλιστεί ότι οι γειτονικές χώρες : Θα προσχωρήσουν στην Κοινή Σύμβαση για την ασφάλεια διαχείρισης αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων (Βιέννη, 1997).Θα διαβουλεύονται με την EURATOM και με τις χώρες που συνορεύουν, αναφορικά με τα σχέδια τους να εγκαταστήσουν πυρηνικούς σταθμούς, σύμφωνα με τη Σύμβαση για την Πυρηνική Ασφάλεια (Βιέννη 1994).
Θα εξασφαλίσουν την πλήρη εναρμόνιση με την Οδηγία 85/337 περί εκτίμησης επιπτώσεων ορισμένων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (EIADirective), η οποία προβλέπει ότι για την κατασκευή πυρηνικών εγκαταστάσεων πρέπει να προηγείται η εκπόνηση σχετικής έκθεσης που θα αξιολογεί τις άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, από την υλοποίηση τους, στο περιβάλλον συμπεριλαμβανομένων των σεισμικών κινδύνων.
Τέλος πιστεύουμε ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει τη δυνατότητα να προτείνει μία ολοκληρωμένη Κοινοτική νομοθεσία που θα καλύπτει όλο το φάσμα του ασφαλούς σχεδιασμού και λειτουργίας των πυρηνικών σταθμών, καθώς και τη διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων.
Κλείνοντας θα ήθελα να τονίσω, γνωρίζοντας ότι δεν μπορούν να επιβληθούν υποχρεωτικά τα stress tests ότι θα ήταν απαραίτητη η πολιτική δέσμευση τον χωρών που έχουν πυρηνικά ότι θα μπουν στη διαδικασία αυτή άμεσα για τα πυρηνικά τους εργοστάσια».
econews

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Προσαρμοσμένη αναζήτηση