Πέμπτη 31 Μαρτίου 2011

"Κρατικοποιούνται" οι ιδιωτικές τράπεζες, "ιδιωτικοποιούνται" οι κρατικές!

Αυξημένες αρμοδιότητες και εξουσίες αποκτά ο Επίτροπος που τοποθετεί ο υπουργός Οικονομικών στις τράπεζες που κάνουν χρήση των ενισχύσεων από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι το δημόσιο ενισχύει το μηχανισμό στήριξης με επιπλέον εγγυήσεις 30 δισ. ευρώ. Για να κάνει χρήση τους όμως κάθε πιστωτικό ίδρυμα, στο εξής ο εκπρόσωπος του ελληνικού δημοσίου:..


-         αποκτά επιπλέον εξουσίες και πλήρη ελευθερία στην εποπτεία εφαρμογής των μέτρων ενίσχυσης της τράπεζας. Του παρέχεται πρόσβαση, εκτός από τα βιβλία και στοιχεία, και στις εκθέσεις αναδιάρθρωσης και βιωσιμότητας και στα σχέδια για μεσοπρόθεσμες ανάγκες χρηματοδότησης της κάθε Τράπεζας καθώς και στην παρεχόμενη χρηματοδότηση  της πραγματικής οικονομίας.
-         θα έχει δικαίωμα αρνησικυρίας (βέτο) ακόμα και στις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορούν την νομική ή χρηματοοικονομική κατάσταση του ιδρύματος όπως επί παραδείγματι αποφάσεις για συγχώνευση με άλλο πιστωτικό ίδρυμα ή για εξαγορά άλλου πιστωτικού ιδρύματος.

Τέλος, προβλέπεται ότι, αν πρόκειται να δώσουν μέρισμα, τα πιστωτικά ιδρύματα που συμμετέχουν στο πλαίσιο ενίσχυσης των τραπεζών, υποχρεούνται στη διανομή αποκλειστικά μετοχών, αντί για μέρισμα και για τη χρήση 2010.

Την ίδια στιγμή, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων διασπάται σε κλάδο Παρακαταθηκών και σε κλάδο για εμπορικές δραστηριότητες (δάνεια, καταθέσεις  κλπ), ο οποίος εντός διετίας αποσχίζεται από το Ταμείο, σε μία εξέλιξη που δείχνει προς την ιδιωτικοποίησή του.

Επιπλέον απαγορεύεται για λόγους ανταγωνισμού, η «επιδότηση» των υπηρεσιών που παρέχει το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στην ελεύθερη αγορά (λ.χ. παροχή δανείων σε ιδιώτες, αποδοχή καταθέσεων κ.λπ.)
ΔΕΚΟ και άλλες ρυθμίσεις
Ακόμη, επιτροπές ελέγχου τοποθετούνται και σε όλες τις ΔΕΚΟ, ιδίως για την παρακολούθηση και έλεγχο των διοικήσεων ως προς την μισθολογική πολιτική που εφαρμόζουν.

Το νομοσχέδιο επίσης προβλέπει:

•        νέες αρμοδιότητες και εξουσίες στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) ώστε να παρεμβαίνει στην δευτερογενή αγορά ομολόγων.
•        σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας, προκειμένου να συγκεντρωθούν οι διάσπαρτες αρμοδιότητες σχετικά με την προστασία της δημόσιας γης και την εποπτεία της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου και των εθνικών κληροδοτημάτων. Η σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας αποσκοπεί στον καλύτερο και αποτελεσματικότερο συντονισμό των αρμοδιοτήτων αυτών. 
 protothema

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Προσαρμοσμένη αναζήτηση