Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2011

Kλείνουν 48 Νηπιαγωγεία και Δημοτικά στην Ηλεία


Να μπει λουκέτο σε 28 Δημοτικά και Νηπιαγωγεία της Ηλείας και άλλα 20 να κλείσουν λόγω συνένωσης, είναι η πρόταση της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας προς τον περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης...
... Γ. Παναγιωτόπουλο, ο οποίος με τη σειρά του θα προωθήσει τις οριστικές προτάσεις στο υπουργείο.

Μετά από διαβούλευση –και διαφωνίες- με δήμους & φορείς εκπαίδευσης, οι προτεινόμενες μεταβολές έχουν ως εξής:


1ο Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης


Δημοτικά 

Συνενώσεις

1)    Συνένωση  των :  α)  1/θ Δημ. Σχολείου Προδρόμου (6 μαθητές) και β)  6/θ Δημ. Σχολείο Σιμόπουλου (99 μαθητές), σε ένα νέο Δημ. Σχολείο με την ονομασία 6/θ Δημ. Σχολείο Σιμόπουλου ( σύνολο μαθητών : 112 ).

2)    Συνένωση των:  α) 1/θ Δημ. Σχολείου Δάφνης (7 μαθητές),  β)  1/θ Δημ. Σχολείου Δαφνιώτισας   (10 μαθητές),  γ) 2/θ Δημ. Σχολείου Κεραμιδιάς (16 μαθητές)   και δ) 6/θ Δημ. Σχολείο Χαβαρίου (62 μαθητές),  σε ένα νέο Δημ. Σχολείο με την ονομασία  6/θ Δημ. Σχολείο Χαβαρίου ( σύνολο μαθητών : 95  ).

3)  Συνένωση του 2/θ Δημ. Σχολείου Αμπελοκάμπου (16 μαθητές) με το 6/θ Δημ. Σχολείο Σαβαλίων ( 80 μαθητές), σε ένα νέο Δημ. Σχολείο με την ονομασία 6/θ Δημ. Σχολείο Σαβαλίων ( σύνολο μαθητών : 96 ).

4)  Συνένωση των: α)  2/θ Δημ. Σχολείου Βελανιδίου ( 13   μαθητές), β) 2/θ Δημ. Σχολείου Οινόης ( 7 μαθητές) και γ)  2/θ Δημ. Σχολείο Εφύρας (18 μαθητές), σε ένα νέο Δημ. Σχολείο με την ονομασία  4/θ Δημ. Σχολείο Εφύρας ( σύνολο μαθητών : 38 ), η στέγαση του οποίου θα γίνει στο κτίριο του, προτεινόμενου για  συγχώνευση,  Γυμνασίου Εφύρας.

5)  Συνένωση του 3/θ Δημ. Σχολείου Περιστερίου (21 μαθητές) με το 3/θ Δημ. Σχολείο Γερακίου (24 μαθητές),  σε ένα νέο Δημ. Σχολείο με την ονομασία  4/θ Δημ. Σχολείο Γερακίου ( σύνολο μαθητών : 45) .

6)  Συνένωση του 3/θ Δημ. Σχολείου Δουνεΐκων (21 μαθητές) με το 5/θ Δημ. Σχολείο Καρδαμά (74 μαθητές) σε ένα νέο Δημ. Σχολείο με την ονομασία  6/θ Δημ. Σχολείο Καρδαμά ( σύνολο μαθητών : 95 ) .

Καταργήσεις

Προτείνονται  για κατάργηση :

1)   Το 1/θ Δημ. Σχολείο Αγίας Τριάδας που βρίσκεται σε αναστολή λειτουργίας τα  τελευταία χρόνια και οι μαθητές μεταφέρονται ήδη σε όμορο Δημ. Σχολείο,
2)  Το 1/θ Δημ. Σχολείο Αγνάντων που βρίσκεται σε αναστολή λειτουργίας τα  τελευταία χρόνια και οι μαθητές μεταφέρονται ήδη σε όμορο Δημ. Σχολείο,
3) Το 2/θ Δημ. Σχολείο Αγ. Δημητρίου (18 μαθητές),  οι μαθητές του οποίου θα μεταφέρονται στο προτεινόμενο για ίδρυση 4/θ Δημ. Σχολείο Αυγείου.
4) Το 3/θ Δημ. Σχολείο Καλυβίων (18 μαθητές),  οι μαθητές του οποίου θα μεταφέρονται στο προτεινόμενο για ίδρυση 4/θ Δημ.  Σχολείο Αυγείου.
5) Το 2/θ Δημ. Σχολείο Σωστίου (12 μαθητές),  οι μαθητές του οποίου θα μεταφέρονται στο προτεινόμενο για ίδρυση 4/θ Δημ. Σχολείο Αυγείου.
Ίδρυση 

1)Προτείνεται η ίδρυση  4/θ Δημ. Σχολείου στο Αυγείο, στο οποίο θα μεταφερθούν οι μαθητές των προτεινόμενων για κατάργηση Δημ. Σχολείων Αγ. Δημητρίου, Καλυβίων και Σωστίου,  με την επωνυμία 4/θ Δημ. Σχολείο Αυγείου, το οποίο θα στεγαστεί στο κτίριο του,  προτεινόμενου για συγχώνευση,  Γυμνασίου Αυγείου.

Προαγωγές

Προτείνονται  για προαγωγή,  καθώς λόγω των συγχωνεύσεων  αυξάνεται ο αριθμός των φοιτούντων μαθητών, τα παρακάτω Δημ. Σχολεία:
1) Το 3/θ  Δημ. Σχολείο Γερακίου σε 4/θ.
2) Το 5/θ  Δημ.  Σχολείο Καρδαμά σε 6/θ.
3) Το  2/θ  Δημ. Σχολείο Εφύρας σε 4/θ.

Νηπιαγωγεία 

Καταργήσεις

Προτείνονται για κατάργηση τα παρακάτω  Νηπιαγωγεία που βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας τα  τελευταία χρόνια και τα νήπια, όπου υπάρχουν, μεταφέρονται ήδη σε όμορα  Νηπιαγωγεία :

1)  1/θ Νηπ/γείο Αγ. Δημητρίου
2)  1/θ Νηπ/γείο Βελανιδίου
3) 1/θ Νηπ/γείο Λάττα
4) 1/θ Νηπ/γείο Προδρόμου
5) 1/θ Νηπ/γείο Οινόης
6) 1/θ Νηπ/γείο Σωστίου
7) 1/θ Νηπ/γείο Βουλιαγμένης

2ο Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Δημοτικά


Συνενώσεις

1)Συνένωση του 1/θ Δημ. Σχολείου Δάφνης (7 μαθητές), με το 2/θ Δημ. Σχολείο Μπορσίου ( 19  μαθητές) , σε ένα νέο Δημ. Σχολείο με την ονομασία   2 /θ Δημ. Σχολείο Μπορσίου ( σύνολο μαθητών :  27 )

2)Συνένωση του 1/θ Δημ. Σχολείου Στρουσίου (11 μαθητές), με το 12/θ Δημ. Σχολείο Ανδραβίδας      ( 195 μαθητές), σε ένα νέο Δημ. Σχολείο με την ονομασία  12 /θ Δημ. Σχολείο Ανδραβίδας   ( σύνολο μαθητών :   206 )

3)Συνένωση του 1/θ Δημ. Σχολείου Αρετής  (5 μαθητές), με το   3/θ Δημ. Σχολείο Κουρτεσίου ( 28  μαθητές), σε ένα νέο Δημ. Σχολείο με την ονομασία    3/θ Δημ. Σχολείο Κουρτεσίου  ( σύνολο μαθητών :33 )

Νηπιαγωγεία

Συνενώσεις 

1)Συνένωση  του  1/θ  Νηπ/γείου Κάτω Παναγιάς  (13 νήπια),  με το 1/θ Νηπιαγωγείο Κυλλήνης (12 νήπια) σε ένα νέο Νηπιαγωγείο με την ονομασία   2/θ Νηπιαγωγείο Κυλλήνης (σύνολο νηπίων : 25).

Καταργήσεις (λόγω αναστολής λειτουργίας)

Προτείνονται  για κατάργηση τα παρακάτω  Νηπιαγωγεία  που βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας  τα  τελευταία χρόνια και τα νήπια, όπου υπάρχουν, μεταφέρονται ήδη σε όμορα  Νηπιαγωγεία :

1)1/θ Νηπ/γείο  Μαρκόπουλου

2)1/θ Νηπ/γείο  Βρανά

3)1/θ Νηπ/γείο  Στρουσίου

Προαγωγή

1)Προτείνεται  για προαγωγή,   διότι αυξάνεται ο αριθμός των φοιτούντων νηπίων (λόγω συνένωσης) , το 1/θ  Νηπ/γείο Κυλλήνης σε  2/θ.

3ο Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Δημοτικά 

Συνενώσεις 

1)Συνένωση του 2/θ Δημ. Σχολείου Κάτω Σαμικού ( 15 μαθητές),  με το  5/θ Δημ. Σχολείο Καλλικώμου  (62 μαθητές) ,  σε ένα νέο Δημ. Σχολείο με την ονομασία   6 /θ Δημ. Σχολείο Καλλικώμου ( σύνολο μαθητών :  77 ).

2)Συνένωση του 1/θ Δημ. Σχολείου Πλουτοχωρίου ( 7 μαθητές), με το  9/θ Δημ. Σχολείο Κρεστένων  (148 μαθητές) , σε ένα νέο Δημ. Σχολείο με την επωνυμία   10/θ Δημ. Σχολείο Κρεστένων (σύνολο μαθητών :  155). 

Καταργήσεις

Προτείνονται  για κατάργηση τα παρακάτω Δημ. Σχολεία που βρίσκονται σε   αναστολή λειτουργίας τα  τελευταία χρόνια και οι μαθητές, όπου υπάρχουν, μεταφέρονται ήδη σε όμορα Δημ. Σχολεία:

1)1/θ Δημ. Σχολείο Βρεστού (Δυσπρόσιτο)

2)1/θ Δημ. Σχολείο Μυρωνίων (Δυσπρόσιτο)

3)1/θ ολοήμερο Δημ. Σχολείο Λεπρέου

4)1/θ ολοήμερο Δημ. Σχολείο Φασκομηλιάς

5)1/θ Δημ. Σχολείο Σαμικού

Προαγωγές

Προτείνονται  για προαγωγή,   τα παρακάτω Δημ. Σχολεία:

1)   Το 5/θ Δημ. Σχολείο Καλλικώμου σε  6/θ καθώς λόγω της συνένωσης αυξάνεται ο αριθμός των φοιτούντων μαθητών
2)   Το  9/θ Δημ.  Σχολείο Κρεστένων  σε  10/θ καθώς λόγω της συνένωσης αυξάνεται ο αριθμός των φοιτούντων μαθητών και
3)  Το 2/θ Δημ. Σχολείο Γιαννιτσοχωρίου (37 μαθητές) σε 3/θ λόγω σταθερής ανοδικής τάσης αύξησης μαθητών τα τελευταία έτη.
Νηπιαγωγεία

Καταργήσεις 


Προτείνονται  για κατάργηση τα παρακάτω  Νηπιαγωγεία  που βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας  τα  τελευταία χρόνια και τα νήπια, όπου υπάρχουν, μεταφέρονται ήδη σε όμορα  Νηπιαγωγεία :

1)1/θ Νηπ/γείο Ν. Σκιλλουντίας

2)1/θ Νηπ/γείο Φρίξας 

4ο Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Δημοτικά

Συνενώσεις

Συνένωση των:

1) 1/θ Δημ. Σχολείου Λαντζοΐου (7 μαθητές),  1/θ Δημ. Σχολείου Αρβανίτη (14 μαθητές) και  6/θ Δημ. Σχολείο Καράτουλα (83 μαθητές) , σε ένα νέο Δημ. Σχολείο με την ονομασία   6 /θ Δημ. Σχολείο Καράτουλα-Μαγούλας ( σύνολο μαθητών :  104 ).

2)Συνένωση του 1/θ Δημ. Σχολείου Κορυφής ( 9 μαθητές),  με το 6/θ Δημ. Σχολείο Βουνάργου ( 75 μαθητές), σε ένα νέο Δημ. Σχολείο με την ονομασία   6 /θ Δημ. Σχολείο Βουνάργου ( σύνολο μαθητών :  84).

3)Συνένωση του 1/θ Δημ. Σχολείου Κλινδιάς ( 9 μαθητές),  με το 4/θ Δημ. Σχολείο Γουμέρου ( 42 μαθητές), σε ένα νέο Δημ. Σχολείο με την ονομασία   4 /θ Δημ. Σχολείο Γουμέρου ( σύνολο μαθητών :  51 ).

Καταργήσεις

Προτείνονται  για κατάργηση τα παρακάτω Δημ. Σχολεία που βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας τα  τελευταία χρόνια και οι μαθητές, όπου υπάρχουν, μεταφέρονται ήδη σε όμορα Δημ. Σχολεία:

1)1/θ Δημ. Σχολείο Άγιος Γεώργιος Λαντζοΐου

2)1/θ Δημ. Σχολείο Αντρωνίου

3)1/θ Δημ. Σχολείο Αχλαδινής

4)1/θ  Καλυβίων Αστρά

5)1/θ ολοήμερο  Δημ. Σχ. Κολιρίου

Νηπιαγωγεία

Συνενώσεις

1)Συνένωση του 1/θ   Νηπ/γείου Σμίλα   (3 νήπια),  με το 2/θ Νηπιαγωγείο Πελοπίου (23 νήπια),  σε ένα νέο Νηπιαγωγείο, με την ονομασία   2 /θ Νηπιαγωγείο Πελοπίου ( σύνολο νηπίων : 23  ).

Καταργήσεις

1)Προτείνεται για κατάργηση το 1/θ Νηπ/γείο  Αγίας Φιλοθέης,  που βρίσκεται σε αναστολή λειτουργίας τα  τελευταία χρόνια.iliatora.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Προσαρμοσμένη αναζήτηση